MUA BẢO HIỂM LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ QUẢN LÝ CÁC RỦI RO

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM LUÔN TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

Tại REDYSURE, chúng tôi tin rằng bảo hiểm thương mại là đường cuối cùng để bảo vệ doanh nghiệp và tài sản của bạn trong trường hợp các sự kiện bất hạnh xảy ra. Chúng tôi nỗ lực để thiết lập hệ thống quản lý rủi ro tốt nhất để bảo vệ doanh nghiệp và tài sản của bạn.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HIỂU TƯỜNG TẬN CÁC RỦI RO TIỀM ẨN

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bảo vệ doanh nghiệp và tài sản của bạn khỏi những thiệt hại và các gián đoạn có thể gây ảnh hưởng đến bạn. Chúng tôi muốn giúp khách hàng hiểu được tình trạng rủi ro của mình thay vì chỉ là một nhà môi giới bán sản phẩm bảo hiểm. Ưu tiên của chúng tôi là được hành động như một chuyên viên quản lý rủi ro của bạn.

CÁC GIẢI PHÁP BẢO HIỂM TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với bạn, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về những rủi ro mà doanh nghiệp của bạn có thể đối mặt. Khi chúng tôi đạt được một sự đồng thuận về các rủi ro, chúng tôi có thể thảo luận về các chiến lược ứng phó với rủi ro và giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. REDYSURE cung cấp dịch vụ và tìm kiếm các sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho từng khách hàng, và luôn đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các giá trị và kết quả tốt nhất cho tất cả khách hàng.

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi tự hào là các chuyên viên môi giới và tư vấn bảo hiểm chất lượng, chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp tuyệt vời qua sự hợp tác liên tục với khách hàng. Chúng tôi rất vui khi có thể giới thiệu cho bạn cách REDYSURE thực sự có thể mang đến các thay đổi tích cực và thành công cho doanh nghiệp của bạn.

 • Bảo hiểm doanh nghiệp
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp/ nghiệp vụ
 • Bảo hiểm chủ phố
 • Bảo hiểm nhà cho thuê
 • Bảo hiểm cho tòa nhà/ khu căn hộ chung cư
 • Bảo hiểm cho các dự án xây dựng, chủ nhà xây mới và bảo hành của nhà thầu
 • Bảo hiểm xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm hàng hải
 • Bảo hiểm xe thương mại/ các phương tiện giao thông thương mại
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/ trách nhiệm cộng đồng/ trách nhiệm sản phẩm
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm nhà cửa và tài sản trong nhà
 • Bảo hiểm xe hơi, tàu thuyền và máy bay tư nhân
 • Và các sản phẩm bảo hiểm khác